دوشنبه، مرداد ۲

فا صله

فاصله
یک نفس بود 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر