دوشنبه، مرداد ۲

سکوت

پاسخی نداشت 
لب بسته بود 
از حجم واژه ها 
دندان به دندان می سایید 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر