سکوت

پاسخی نداشت 
لب بسته بود 
از حجم واژه ها 
دندان به دندان می سایید 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب