چهارشنبه، تیر ۲۸

خواستنَ ت

هیچ ماجرای عاشقانه ای نبود 
اما 
چیزی از غرور زن شنیده ای ؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر