هم درد

زنی بود
که برای درخت خزان زده
در تیرماه
نارنجی می پوشید


آفرودیته

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب