تیر ماه سرد

ای تب ِ تند ِ تابستانی 
با سرما زدگی گلهای ارکیده چه کنم؟

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب