جان

شلنگ
افشانه به سر
بر شانه ی درخت 
آب می پاشد گیاهان را 
و جان ؟

آی آقا جان ...


آفرودیته

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب