دردم تویی و درمان نیز هم

می دانی 
تمام قرص های عالم هم 
بی خیال ِ دستان ِ تو 
بی اثرند 


آفرودیته

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب