هیچ نبود

هیچ ماجرای عاشقانه ای نبود 
در راه برگشت
عمیق نفس می کشیدم 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب