چهارشنبه، تیر ۲۸

هیچ نبود

هیچ ماجرای عاشقانه ای نبود 
در راه برگشت
عمیق نفس می کشیدم 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر