خیال ِ روی تو

به شکوه آرزو کردم 
دیگران ببایند 
که خیالت 
از سر برهد 
آمدند 
.
رفتنی شدند 
به اعتراف زبان گشودم 
که تنها 
ماندنی 
خیال توست 


آفرودیته

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب