دوشنبه، مرداد ۲

اگر نبود دوست

کش می آید
 لبخندی که
نوازش دست دوست مطلعش باشد 
هرچند کابوس ....

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر