اگر نبود دوست

کش می آید
 لبخندی که
نوازش دست دوست مطلعش باشد 
هرچند کابوس ....

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب