شاید روزی دیگر

یک روز هم 
شاید 
گفتم که دیشب خوابت را دیده ام 
مست ِ مست 
شاد ِ شاد 
آن یک روز هم
خیالاتی شده ام حتما ...

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب