چهارشنبه، تیر ۲۱

حسرت و حسادت

تو به ماه می نگری 
من به خودم می گیرم 

تو از او می گذری 
من ز جنون می میرم 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر