حسرت و حسادت

تو به ماه می نگری 
من به خودم می گیرم 

تو از او می گذری 
من ز جنون می میرم 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب