تعبیر شد

می گفت خواب دیدم کنار هم راه می رفتیم و از تنت سرما متصاعد می شد

تاویلش را نخواست ... تعبیر شد 


آفرودیته

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب