چهارشنبه، تیر ۱۴

تعبیر شد

می گفت خواب دیدم کنار هم راه می رفتیم و از تنت سرما متصاعد می شد

تاویلش را نخواست ... تعبیر شد 


آفرودیته

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر