دوشنبه، تیر ۱۲

خیال پر

آن ها
 آمدند 
و خیال َت 
رفت 


آفرودیته

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر