که تو در وصف نگنجی

چون کبریتی نیم سوز
سو سو می زنم 
که منم

چه خوب که خورشیدی و خیال َت نیست ...


آفرودیته

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب