دوشنبه، تیر ۱۲

که تو در وصف نگنجی

چون کبریتی نیم سوز
سو سو می زنم 
که منم

چه خوب که خورشیدی و خیال َت نیست ...


آفرودیته

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر