شیدای زمانه منم

عاقلش نامیدند 
و 
شیدایی اش ندیدند 

شیدایش خواندند 
و 
فرزانگی اش نهفتند 


آفرودیته

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب