جهان کوچک ما

شاید این برگ 
جهان دیگری باشد 
و دست ِ من 
فاجعه ی قیامتش 
عکس از : علیرضا حاجی بابایی بزرگوار

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب