ماه

ماه رویا 
ماه ِ رویت را چه پنهان می کنی 
مَه ز خجلت مهر را هم سایه ی خود کرده است 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب