انتظار

آن قدر به دنبالت دویده ام 
که حال 
بغض کنم و گوشه ای بنشینم
 با نگاه 
کسی را تو ببینم 
و باز 
روز از نو ...

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب