باید می رسیدم

کم حرفی 
بی اشتهایی 
شاید هم دلتنگی 
به افق اینجا 
دیر یا زود وقتش می رسید 
که دراز بکشم 
خیره شوم به سقف 
به دیوار 
به آسمان 
به تو 
.
.
.

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب