دوشنبه، مرداد ۲۳

اندکی زندگی

کفش هایت را پا کنی پولها را برداری و بروی ناصر خسرو 
بپرسی آقا زندگی چند؟
بخندد 
بخندی 
به قیمت درد به جان بخری 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر