شنبه، مرداد ۲۱

چشم دارند و نمیبینند، گوش دارند و نمیشنوند...
(اعراف/179)

«چرا پَرِ‌کاهی را در چشم برادرت می‌بینی، امّا از چوبی که در چشم خود داری غافلی؟»
(انجیل لوقا، باب 6، آیۀ 41)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر