چشم دارند و نمیبینند، گوش دارند و نمیشنوند...
(اعراف/179)

«چرا پَرِ‌کاهی را در چشم برادرت می‌بینی، امّا از چوبی که در چشم خود داری غافلی؟»
(انجیل لوقا، باب 6، آیۀ 41)

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب