پنجشنبه، شهریور ۲

خطر انفجار ... لطفن فاصله ی ایمنی را حفظ کنید

بی گمان خواهد رسید
روزی که 
ضامن حرف هایم را بکشم 
و مست بنشینم 
به تماشای انفجار 

۱ نظر:

 1. انفجار کشهکشانی ات
  مزه ی گس آخرین جرعه ی شرابی ست
  که چند سال نوری دیگر
  در کهکشانی موازی با کهشان ما
  مردی را عاشق تر میکند
  کور سوی درخشش ستاره ای
  در شبی ولرم


  مرد

  پاسخحذف