خطر انفجار ... لطفن فاصله ی ایمنی را حفظ کنید

بی گمان خواهد رسید
روزی که 
ضامن حرف هایم را بکشم 
و مست بنشینم 
به تماشای انفجار 

نظرات

 1. انفجار کشهکشانی ات
  مزه ی گس آخرین جرعه ی شرابی ست
  که چند سال نوری دیگر
  در کهکشانی موازی با کهشان ما
  مردی را عاشق تر میکند
  کور سوی درخشش ستاره ای
  در شبی ولرم


  مرد

  پاسخحذف

ارسال یک نظر

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب