چهارشنبه، مرداد ۲۵

حس زندگی

قطعا یکی از بهترین تفریحات من ایستادن زیر سقف هنگام باران و لبخند زدن به عابران بدون چتره 

۱ نظر:

ناشناس گفت...

قطعا یکی از زیبایی های باران,دیدن دختران ایستاده در آنسوی خیسی هاست
مرد

بیا تقسیم کنیم : من عاشقت می شوم ، تو جای من زندگی کن !

میم می گفت مشکل مادر ، مشکل خیلی از زن هاست، زن هایی که تمام زندگی شان زیر بلیط همسر خود بوده اند و هیچ وقت تجربه زندگی مستقل را نداشته ...