شاید این سیاره ...

شاید این سیاره ی افسارگسیخته سالهاست گم شده است ...

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب