جمعه، مرداد ۲۷

تنها جایی که معمولن جنس مذکر نقش خنثی دارد افسانه های قدیمی است 

۱ نظر:

ناشناس گفت...

بحث طویلی ست

نگاه کن:نگاه کن!

مَرد


بیا تقسیم کنیم : من عاشقت می شوم ، تو جای من زندگی کن !

میم می گفت مشکل مادر ، مشکل خیلی از زن هاست، زن هایی که تمام زندگی شان زیر بلیط همسر خود بوده اند و هیچ وقت تجربه زندگی مستقل را نداشته ...