جمعه، مرداد ۲۷

تنها جایی که معمولن جنس مذکر نقش خنثی دارد افسانه های قدیمی است 

۱ نظر:

  1. بحث طویلی ست

    نگاه کن:نگاه کن!

    مَرد


    پاسخحذف