جمعه، مرداد ۲۷

دردهای امروزی

نفس می بُرد 
تماشا کردن کسی که حالش را 
آنلاین تایپ می کند ...

۱ نظر: