شب سخت

انتظار و التماس ماه 
به افول و طلوع 
تشویش و اضطراب 
به مرگ و زندگی 
خدا در آغوش 
آرام مانده است 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب