هم سکوت

می دونی چرا باهات راحتم؟
هوم؟
چون راحت می تونم باهات حرف نزنم 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب