شنبه، مرداد ۲۱

هم سکوت

می دونی چرا باهات راحتم؟
هوم؟
چون راحت می تونم باهات حرف نزنم 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر