اینجا هوا کم است

زنی بود 
که به هوای چاه 
سر به کاغذ می بُرد و 
نوشته هایش را می گریست 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب