پنجشنبه، شهریور ۲

اینجا هوا کم است

زنی بود 
که به هوای چاه 
سر به کاغذ می بُرد و 
نوشته هایش را می گریست 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر