هوم؟

می پرسه فرق ِ  "ما خیلی خوش گذشتیم" با  "به ما خیلی خوش گذشت" چیه؟

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب