درد دارد این من

چه انتظار داری؟ 
چیزی از تو نمی دانم 
بگذار برای خودم بگریم ...

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب