هیچ چیز تغییر نکرده جز ...

هیچ چیز تغییر نکرده اما 
دو روز است دستهایم یخ می کند 
سرم گیج می رود 
و پاهایم شل می شوند 
هیچ چیز تغییر نکرده اما 
بوی پاییز می دهد تابستانم 
هوای تو دارد این هوا 
و بغضم اشک می شود 
من همان منم 
و روز همان روزگار 
و تو 
.
.
راستی 
تو هنوز هم همانی؟

نظرات

 1. هیچ چیز تغییر نمی کند.تنها دایره وار می چرخیم
  دایره وار می رقصیم و حالیمان نیست کهبر نوک پرگار هم می چرخیم.
  وجودمان
  هستی مان
  دست هایمان
  همه
  همه
  همه
  همه
  به هم تعریف و تعارف می شوند

  مرد

  پاسخحذف

ارسال یک نظر

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب