پنجشنبه، مرداد ۲۶

هیچ چیز تغییر نکرده جز ...

هیچ چیز تغییر نکرده اما 
دو روز است دستهایم یخ می کند 
سرم گیج می رود 
و پاهایم شل می شوند 
هیچ چیز تغییر نکرده اما 
بوی پاییز می دهد تابستانم 
هوای تو دارد این هوا 
و بغضم اشک می شود 
من همان منم 
و روز همان روزگار 
و تو 
.
.
راستی 
تو هنوز هم همانی؟

۱ نظر:

ناشناس گفت...

هیچ چیز تغییر نمی کند.تنها دایره وار می چرخیم
دایره وار می رقصیم و حالیمان نیست کهبر نوک پرگار هم می چرخیم.
وجودمان
هستی مان
دست هایمان
همه
همه
همه
همه
به هم تعریف و تعارف می شوند

مرد

بیا تقسیم کنیم : من عاشقت می شوم ، تو جای من زندگی کن !

میم می گفت مشکل مادر ، مشکل خیلی از زن هاست، زن هایی که تمام زندگی شان زیر بلیط همسر خود بوده اند و هیچ وقت تجربه زندگی مستقل را نداشته ...