باز هم

می پرسه داری چیکار می کنی ؟
قبل از اینکه جواب بدم از اون طرف صداش میاد که معلومه دیگه داره گریه می کنه 
می گه اون که کار همیشگیته حداقل امشب یه کار جدید کن ....

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب