غربت قدر

غربت قریب است و چون قبر تنگ می شود این قدر ...

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب