جمعه، شهریور ۱۰

هیس

من 
دردی ناتمامم 
به پایانم رسان 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر