سه‌شنبه، مرداد ۲۴

درهمی که منم

به هم ریختن برنامه ی سفر
سرد شدن ناگهانی هوا 
در اوج دلتنگی دلداری دادن دیگران 
بی قراری و وانمود کردن بی خیالی 
.
.
معجون کاملی است این روزهایم ...

هیچ نظری موجود نیست:

بیا تقسیم کنیم : من عاشقت می شوم ، تو جای من زندگی کن !

میم می گفت مشکل مادر ، مشکل خیلی از زن هاست، زن هایی که تمام زندگی شان زیر بلیط همسر خود بوده اند و هیچ وقت تجربه زندگی مستقل را نداشته ...