شنبه، مرداد ۲۱

نقطه ها

ستاره هایی که از دستت سر خورد 
اشک هایی که نرسیده افتاد 
قطره
قطره 
رد پای درد روی برف 
فریاد بی صدا 
.
.
.

هیچ نظری موجود نیست:

بیا تقسیم کنیم : من عاشقت می شوم ، تو جای من زندگی کن !

میم می گفت مشکل مادر ، مشکل خیلی از زن هاست، زن هایی که تمام زندگی شان زیر بلیط همسر خود بوده اند و هیچ وقت تجربه زندگی مستقل را نداشته ...