آهنگ زندگی

یایایِع کوکو جامبو یایا یِع
آن بیرون همه با آهنگ راه می روند 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب