از آن ستون

دری 
آن گوشه ی دنیا بسته شد
زنی 
این سوی دنیا به جست و جو 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب