پنجشنبه، مرداد ۱۹

از آن ستون

دری 
آن گوشه ی دنیا بسته شد
زنی 
این سوی دنیا به جست و جو 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر