سه‌شنبه، مرداد ۲۴

این زمین هنوز هم گرد است

هر قدر بیشتر بروی 
از اینجا که منم 
نزدیک تر می شوی 

۱ نظر:

ناشناس گفت...

رفتن هایم کردی...


مرد

بیا تقسیم کنیم : من عاشقت می شوم ، تو جای من زندگی کن !

میم می گفت مشکل مادر ، مشکل خیلی از زن هاست، زن هایی که تمام زندگی شان زیر بلیط همسر خود بوده اند و هیچ وقت تجربه زندگی مستقل را نداشته ...