سه‌شنبه، مرداد ۲۴

این زمین هنوز هم گرد است

هر قدر بیشتر بروی 
از اینجا که منم 
نزدیک تر می شوی 

۱ نظر: