سه‌شنبه، مرداد ۲۴

تشویش

چه خوب که کسی نیست 
حالا تا می توانم سکوت می کنم 

۱ نظر:

ناشناس گفت...

زهی خیال باطل ...همیشه هستد کسانی که از گرد راه برسند...


مرد

بیا تقسیم کنیم : من عاشقت می شوم ، تو جای من زندگی کن !

میم می گفت مشکل مادر ، مشکل خیلی از زن هاست، زن هایی که تمام زندگی شان زیر بلیط همسر خود بوده اند و هیچ وقت تجربه زندگی مستقل را نداشته ...