شنبه، مرداد ۲۸

زندگی هیس

باران بی صدا
بید آرام 
کبوترها بی تفاوت 
نفس 
حبس 
پیرمرد کارتن خواب است ...

هیچ نظری موجود نیست:

بیا تقسیم کنیم : من عاشقت می شوم ، تو جای من زندگی کن !

میم می گفت مشکل مادر ، مشکل خیلی از زن هاست، زن هایی که تمام زندگی شان زیر بلیط همسر خود بوده اند و هیچ وقت تجربه زندگی مستقل را نداشته ...