پنجشنبه، مرداد ۱۹

سوختم

آتش ِ عشق 
به خرمن جانم گرفت 
دویدم 
تو 
به نفس 
من 
از نفس 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر