سوختم

آتش ِ عشق 
به خرمن جانم گرفت 
دویدم 
تو 
به نفس 
من 
از نفس 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب