نفس گیر می شوم

تو 
چون نفسی 
حبس می شود 
می گیرد 
اما 
بند که بیاید 
جان را هم می برد 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب