شش کلمه ای

با چراغ قوه معدنچیان 
زباله استخراج می کرد 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب