کمی با من مدارا کن ...

آخ که هیچ چیز در زندگی نفرت انگیزتر از نفس کشیدن کنار یک الکلی نیست :|

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب