شنبه، مرداد ۲۸

کمی با من مدارا کن ...

آخ که هیچ چیز در زندگی نفرت انگیزتر از نفس کشیدن کنار یک الکلی نیست :|

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر