نفس تنگ است

حرف نیست 
حجم است 
آن که سنگینی می کند روی سینه 
واژه نیست 
بغض است 
آن چه می بندد راه نفس را 
کاش گریزی بود ...

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب