پنجشنبه، مرداد ۲۶

مرا به خیر تو امید نیست

خوب می دانم 
دست هیچ کس نیست 
این حال من 
نه به قرص و دارو 
نه به تو 
این حال بد
با من 
خوب می شود 

۱ نظر: