مرا به خیر تو امید نیست

خوب می دانم 
دست هیچ کس نیست 
این حال من 
نه به قرص و دارو 
نه به تو 
این حال بد
با من 
خوب می شود 

نظرات

ارسال یک نظر

پست‌های معروف از این وبلاگ

تو کجایی در این روز شهریوری

لطفا با یخ شکن وارد شوید

زندگی در حباب