جمعه، شهریور ۱۰

حرف ها سر می روند از چشم

آن قدر حرف برای نگفتن دارم که ساعتها خیره شوم به تو 
کاش کمی بخوابی 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر